سیالات ویژه دانشجویان مهندسی مکانیک

روانشناسی رشد

روانشناسی رشد
از دست...
قیمت : 40,000 ریال کد محصول : 15832

جزوه امار استنباطی

جزوه امار استنباطی
انچه روانشناسان به ان احتیاج...
قیمت : 40,000 ریال کد محصول : 15831

اصول حسابداری 3

اصول حسابداری 3
لذت...
قیمت : 25,000 ریال کد محصول : 15816

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1
لذت...
قیمت : 30,000 ریال کد محصول : 15815

اصول میانه2

اصول میانه2
اصول میانه رو واقعی یاد...
قیمت : 25,000 ریال کد محصول : 15814

مدیریت مالی 2

مدیریت مالی 2
واسه مدیران اینده...
قیمت : 30,000 ریال کد محصول : 15813

حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی
انچه حسابداران به ان نیاز...
قیمت : 35,000 ریال کد محصول : 15812

حسابداری میانه

حسابداری میانه
انچه حسابدران به ان نیاز...
قیمت : ریال کد محصول : 15811

مدیریت تولید

مدیریت تولید
انچه حسابداران به ان نیاز...
قیمت : 25,000 ریال کد محصول : 15810

جزوه اصول حسابرسی 2

جزوه اصول حسابرسی 2
واسه حسابدارانی که میخواهند با تجربه...
قیمت : 35,000 ریال کد محصول : 15809