مکانیک سیالات 2

مکانیک سیالات 2
این هم جزوه کامل و جاکع و مفهومی مکانیک سیالات...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 30

طراحی اجزا1

طراحی اجزا1
کی گفته طراحی اجزا سخته  امتحان...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 63

جزوه دینامیک برگرفته از دینامیک مریام

جزوه  دینامیک  برگرفته از دینامیک مریام
عاشق دینامیک...
قیمت : 50,000 ریال تعداد صفحات : 92

مقاومت مصالح 2

مقاومت مصالح 2
...
قیمت : 25,000 ریال تعداد صفحات : 151

مقاومت مصالح 1

مقاومت مصالح 1
برای دانشجویانی که میخواهند مقاومت را مفهومی یاد...
قیمت : 20,000 ریال تعداد صفحات : 87