سیالات ویژه دانشجویان مهندسی مکانیک

رباعیات ابو سعید ابوالخیر

رباعیات ابو سعید ابوالخیر
...
قیمت : 15,000 ریال تعداد صفحات : 122

مکانیک سیالات 2

مکانیک سیالات 2
این هم جزوه کامل و جاکع و مفهومی مکانیک سیالات...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 30

طراحی اجزا1

طراحی اجزا1
کی گفته طراحی اجزا سخته  امتحان...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 63

مبانی مهندسی برق1

مبانی مهندسی برق1
برق او لذت...
قیمت : 15,000 ریال تعداد صفحات : 130

جزوه دینامیک برگرفته از دینامیک مریام

جزوه  دینامیک  برگرفته از دینامیک مریام
عاشق دینامیک...
قیمت : 50,000 ریال تعداد صفحات : 92

مقاومت مصالح 2

مقاومت مصالح 2
...
قیمت : 25,000 ریال تعداد صفحات : 151

مکانیک سیالات 1

مکانیک سیالات 1
این است علم مکانیک سیالات مفهومی یاد...
قیمت : 30,000 ریال تعداد صفحات : 54

مقاومت مصالح 1

مقاومت مصالح 1
برای دانشجویانی که میخواهند مقاومت را مفهومی یاد...
قیمت : 20,000 ریال تعداد صفحات : 87

ریاضی مهندسی

ریاضی مهندسی
حتی برای دانشجویانی وه از ریاضی...
قیمت : 20,000 ریال تعداد صفحات : 103

نرمودینامیک 1

نرمودینامیک 1
جزوه کامل جامع و...
قیمت : 25,000 ریال تعداد صفحات : 63